• ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ SCRUBBER

  ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΕΡΙΩΝ SCRUBBER

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ PE-HD

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ PE-HD

 • ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

  ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

 • ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Industrial plastic solutions

Η εταιρία INDUSTRIAL PLASTIC SOLUTIONS LTD βρίσκεται στο χώρο των βιομηχανικών πλαστικών κατασκευών από ντο 2002. Τα τελευταία χρόνια στεγάζεται σε ένα χώρο 1500m2 εξοπλισμένο με σύγχρονα και πιστοποιημένα μηχανήματα.

Με το ανθρώπινο δυναμικό μας καθώς και με στρατηγικές εξωτερικές συνεργασίες είμαστε σε θέση να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας οποιοδήποτε έργο μας ζητηθεί.

Όλες οι κατασκευές σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη στο κατάλληλο μέγεθος, σχήμα και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος ζωής της κατασκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκολλητές καθώς και τα μηχανήματα που διαθέτουμε έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO και όλες οι κατασκευές γίνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα DVS.

07

Τα θερμοπλαστικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και είναι τα εξής Πολυπροπυλένιο PP- H, πολυαιθυλένιο PE -HD 100RC, PVC- C, PVC- U, PVDF, ECTFE, FEP, PFA κτλ.

Τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά σε

 • Αγωγούς-κανάλια βιομηχανικού εξαερισμού.
 • Απορροφητήρες.
 • Δεξαμενές αποθήκευσης (χημικών, καυσίμων, τροφίμων).
 • Δεξαμενές επιμετάλλωσης (γαλβανιστήρια).
 • Λεκάνες ασφαλείας χημικών.
 • Scrubber για την εξουδετέρωση χημικών αερίων.
 • Μονάδες εξουδετέρωσης βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.
 • Καμπίνες ηλεκτροστατικής βαφής.
 • Καμπίνες χημικών.
 • Επενδύσεις σε τσιμεντένιες ή μεταλλικές επιφάνειες.
 • Κτηνοτροφικές μονάδες.
 • Πισίνες.
 • Σωληνώσεις.
 • Φαρμακοβιομηχανίες (σωληνώσεις και υπερκάθαρα δίκτυα).

Επίσης, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαστε και στον τομέα των βιομηχανικών μονώσεων, θερμικών και ψυκτικών. Το εύρος των κολλήσεων που μπορούμε να επιτύχουμε, κυμαίνεται από 20mm ως και 1200mm .

Το πελατολόγιό μας είναι μεγάλο τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη, η διεύρυνση της δράσης μας και η συνέπεια και υπευθυνότητα προς τους πελάτες μας.